Archiwum

Regulamin KK 2017

Regulamin

Regulamin

Supermaratonu XIV Klasyk Kłodzki 2017

22 lipca 2017 r.

Zieleniec/Duszniki Zdrój

1. Cel maratonu

– popularyzacja długodystansowych imprez rowerowych w Polsce i Republice Czeskiej

– sprawdzenie granic wytrzymałości fizycznej i odporności psychicznej

– promowanie regionów miasta Duszniki Zdrój, Bystrzycy Kłodzkiej, Międzylesia, Stronia Śląskiego, Lądka Zdrój, Radkowa, Szczytnej, Kudowy Zdrój oraz miejscowości, przez które prowadzić będzie trasa maratonu

– propagowanie zdrowego stylu życia, aktywnego wypoczynku i rekreacji

– propagowanie spędzania czasu w gronie rodziny i przyjaciół

2. Organizator

a) Organizator główny

Klub Kolarski Ziemi Kłodzkiej

Nowa Ruda

b) Organizator z Republiki Czeskiej

Klub Turystyczny (Klub českých turistů Nové Město nad Metují)

z Novego Města nad Metují

c) Współorganizatorzy

Urząd Miasta Duszniki Zdrój

ul. Rynek 6

57-340 Duszniki-Zdrój

Stowarzyszenie Zielenieckie

Zieleniec/Duszniki Zdrój

3. Termin i miejsce maratonu

22 lipca 2017 r. – Duszniki Zdrój – Zieleniec

Biuro maratonu – parking główny w Zieleńcu –Stacja Narciarska

Harmonogram imprezy:

21 lipca 2017r. (piątek):

godz. 18:00 – otwarcie Biura Maratonu

godz. 20:00 – odprawa techniczna – oficjalne rozpoczęcie XIV Klasyka Kłodzkiego

godz. 21:30 – zamknięcie Biura Maratonu

22 lipca 2017 (sobota):

godz. 6:00 – otwarcie Biura Maratonu

godz. 7:45 – zamknięcie Biura Maratonu

godz. 8:00 – start pierwszych maratończyków

godz. 15:00 – dekoracja maratończyków z dystansu MINI

godz. 19:00 – dekoracja maratończyków MEGA i GIGA

godz. 19:30 – konkurs o matronie

godz. 20:00 – oficjalne zakończenie XIV Klasyk Kłodzkiego

4. Baza maratonu

Zieleniec/Duszniki Zdrój, powiat kłodzki, woj. dolnośląskie

5. Baza noclegowa

Dostępna na stronie http://www.zieleniec.pl/noclegi.php

6. Warunki uczestnictwa

– wypełnienie i przesłanie drogą elektroniczną formularza zgłoszeniowego znajdującego się na stronie internetowej organizatora.

– dokonanie opłaty startowej na konto organizatora w terminie do dwóch tygodni przed terminem imprezy

– prawo startu w maratonie mają osoby, które ukończyły 18 rok życia; młodzież w wieku 16-18 lat ma prawo startu po złożeniu u organizatora pisemnej zgody na start podpisanej przez obydwu rodziców lub opiekunów prawnych. Osoby poniżej 16 lat mogą startować tylko w maratonie Klasyk Rodzinny pod opieką rodziców/opiekunów prawnych startujących w imprezie

– na dystansie powyżej 100 km nie mogą startować osoby poniżej 18 roku życia

– każdy uczestnik jest zobowiązany do podpisania oświadczenia o stanie swojego zdrowia, lub przedstawienia zaświadczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań zdrowotnych do uprawiania długodystansowej jazdy rowerem

– każdy uczestnik startuje na własną odpowiedzialność (w przypadku uczestników niepełnoletnich na odpowiedzialność rodziców lub opiekunów prawnych), co potwierdza składając podpis na oświadczeniu

– nie wypełnienie oświadczenia jest jednoznaczne z niedopuszczeniem uczestnika do startu

– każdy uczestnik jest bezwzględnie zobowiązany do jazdy w zapiętym kasku sztywnym na całej trasie maratonu. Jazda bez kasku lub z rozpiętym kaskiem oznacza dyskwalifikację uczestnika

7. Wpisowe i zgłoszenia

– aby dokonać zgłoszenia należy wypełnić formularz zgłoszeniowy na stronie internetowej organizatora. W formularzu należy podać swoje dane osobowe: imię, nazwisko, adres, datę urodzenia, telefon kontaktowy, rodzaj roweru (szosowy lub inny), nazwę klubu lub organizacji, planowany dystans oraz przewidywany czas przejazdu dystansu

– liczba uczestników XIV Klasyka Kłodzkiego ze względów bezpieczeństwa zostaje ograniczona do 450 uczestników. O możliwości uczestnictwa w imprezie decyduje wpłata wpisowego

– wpisowe należy wpłacić na konto organizatora:

92 9536 0001 2001 0005 0731 0001

GBS Radków Z/S w Nowej Rudzie

Klub Kolarski Ziemi Kłodzkiej

Dopisek: Klasyk Kłodzki 2017

UWAGA!

Dopisek Klasyk Kłodzki pozwoli na szybsze przeprowadzenie rejestru wpłat

– wpisowe wynosi:

osoby pełnoletnie

– 90 zł do 1 lipca 2017 r.

– 100 zł od 2 lipca do 18 lipca 2017 r.

– 120 zł od 19 lipca do 22 lipca 2017 r.

wyjątki

50 zł dla osób, które ukończyły 70 rok życia

60 zł – dla dzieci i młodzieży uczącej się ( do 26 roku życia, po okazaniu ważnej legitymacji studenckiej/uczniowskiej) , po 1 lipca 2017 r. opłata wynosi 90 zł

70 zł – dla kobiet, po 1 lipca 2017 r. opłata wynosi 80 zł

30 zł – dla osób biorących udział w Dystansie Rodzinnym

10 zł – dla dzieci biorących udział w Dystansie Rodzinnym

Wpisowe należy wpłacić na konto organizatora:

92 9536 0001 2001 0005 0731 0001

GBS Radków Z/S w Nowej Rudzie

Klub Kolarski Ziemi Kłodzkiej

Dopisek: Klasyk Kłodzki 2017

UWAGA!

Dopisek Klasyk Kłodzki pozwoli na szybsze przeprowadzenie rejestru wpłat i proszę nie zapomnieć napisać w tytule przelewu imię i nazwisko uczestnika maratonu!!!!!!!!!!!!!!!!

– za datę zgłoszenia przyjmuje się dzień wpłynięcia wpisowego na konto organizatora

– z uwagi na długi okres oczekiwania na przekazy pocztowe osoby, które korzystając z usług Poczty Polskiej, dokonały wpłaty na konto organizatora w okresie mniejszym niż dwa tygodnie przed datą imprezy, proszone są o kontakt telefoniczny celem potwierdzenia wpłaty, lub przysłanie na adres andrzejsmalec@op.pl skanu wpłaty

– potwierdzenie wpłaty należy przedstawić na żądanie obsługi w biurze zawodów. Brak potwierdzenia wpłaty w przypadku osób, które dokonały wpłatę w okresie krótszym niż tydzień przed imprezą, stanowi podstawę do niedopuszczenia uczestnika do startu w imprezie

8. Świadczenia w ramach wpisowego

  • wyżywienie w punktach żywieniowych na trasie maratonu, posiłek regenerujący po wjeździe na metę

  • medal pamiątkowy

  • obsługa sędziowska na trasie maratonu, starcie i mecie

  • elektroniczny pomiar czasu

  • serwis rowerowy (wóz serwisowy zabezpiecza trasę maratonu)

  • zabezpieczenie medyczne w bazie maratonu

  • ubezpieczenie NNW podczas trwania maratonu

  • bezzwrotny numer startowy wraz z paskami mocującymi

  • mapę trasy, opis trasy, komunikat techniczny

9. Sposób przeprowadzenia maratonu

– trasa maratonu, jej długość oraz przewyższenia, podane będą na stronie organizatora

– uczestnicy jadą samodzielnie lub w grupach. Uczestnicy, którzy z jakiegoś powodu będą musieli przerwać jazdę muszą samodzielnie wrócić do bazy maratonu lub zostaną przetransportowani przez organizatora, jeśli nastąpi kontakt telefoniczny

– na trasie maratonu organizatorzy przygotują punkty kontrolne i punkty żywieniowe(bufety). Na bufetach uczestnicy otrzymają wodę, soki, napoje izotoniczne ( w zależności od hojności sponsorów), oraz banany, owoce, ciasta, słodycze

– dokładny opis trasy wraz z mapkami, na których zaznaczone będą punkty żywieniowe, uczestnicy otrzymają na odprawie technicznej

– uczestnicy będą wypuszczani w interwałach czasowych, których wielkość zależeć będzie od ilości uczestników, jacy zgłoszą się do maratonu

– uczestnicy startować będą w grupach startowych stworzonych przez organizatora. Grupa startowa nie będzie liczniejsza niż 10 osób

– start odbywać się będzie między godziną 8:00 a 10:00, w interwałach czasowych określonych w terminie późniejszym

– nie można korzystać z niedozwolonej pomocy podczas trwania maratonu. Przez dozwoloną pomoc rozumie się pomoc udzieloną wyłącznie przez organizatora i innych uczestników maratonu. W sprawach spornych rozstrzygająca jest decyzja Komisji Sędziowskiej. Stwierdzenie faktu korzystania z niedozwolonej pomocy równoznaczne jest z dyskwalifikacją uczestnika imprezy

– podczas trwania Klasyka Rodzinnego nie są prowadzone żadne klasyfikacje. Nie ma podziału na kategorie wiekowe ani rowerowe, nie ma zwycięzców – każdy z uczestników jest zwycięzcą. Każdy uczestnik otrzymuje certyfikat i medal

10. GRUPY STARTOW

1. Uczestnicy będą wypuszczani na trasę wg zasad ruchu drogowego.

2. Tworzenie grup startowych odbywać się będzie przy pomocy systemu losującego, osobno dla rowerów

szosowych i innych. Liczebność oraz sekwencję czasową wypuszczania grup na trasę ustala organizator

maratonu.

3. Opiekunowie osób niepełnoletnich lub niepełnosprawnych będą łączeni w grupach startowych ze swoimi

podopiecznymi. Warunkiem jest wybranie tego samego dystansu oraz wyrażenie takiej woli w momencie

dokonywania zapisu na dany maraton.

4. O kolejności wypuszczania grup startowych na poszczególne dystanse decyduje organizator.

5. Uczestnicy będą wypuszczani w interwałach czasowych, których wielkość zależeć będzie od ilości uczestników i podana będzie do 19 lipca 2017 r.

6. Start odbywać się będzie między godziną 8:00 a 10:00

11. Kategorie wiekowe

Mężczyźni, którzy w ubiegłym roku ukończyli:

do 17 lat – M1 (roczniki 1999 i młodsze)

od 18 do 29 lat – M2 (roczniki 1998 do 1987)

od 30 do 39 lat – M3 (roczniki 1986 do 1977)

od 40 do 49 lat – M4 (roczniki 1976 do 1967)

od 50 do 59 lat – M5 (roczniki 1966 do 1957)

od 60 do 69 lat – M6 (roczniki 1956 do 1947)

od 70 lat wzwyż – M7 (roczniki 1946 i starsze)

Kobiety, które w ubiegłym roku ukończyły:

do 17 lat – K1 (roczniki 1999 i młodsze)

od 18 do 29 lat – K2 (roczniki 1998 do 1987)

od 30 do 39 lat – K3 (roczniki 1986 do 1977)

od 40 do 49 lat – K4 (roczniki 1976 do 1967)

od 50 do 59 lat – K5 (roczniki 1966 do 1957)

od 60 do 69 lat – K6 (roczniki 1956 do 1947)

od 70 lat wzwyż – K7 (roczniki 1946 i starsze)

12. Rodzaje rowerów

a) Rower inny to taki, który posiada opony o szerokości powyżej 34 mm i kierownicę inną niż baranek.

b) Każdy rower, który nie spełnia razem tych dwóch warunków (opona i kierownica inna niż baranek) zaliczany będzie do rowerów szosowych.

c) O rozmiarze opony decyduje jej rzeczywisty, a nie podany przez producenta rozmiar. Sędzia ma prawo dokonać pomiaru szerokości opony.

d) O klasyfikacji roweru ostatecznie decyduje sędzia maratonu.

e) O dopuszczeniu do udziału w maratonie rowerów poziomych, „handbike” i tandemów (bez klasyfikowania) decyduje organizator,

f) Do udziału w maratonie nie dopuszcza się rowerów wyposażonych w podpórki czasowe typu lemond.

g) Do udziału w maratonie nie dopuszcza się rowerów o napędzie elektrycznym i zabrania używać wszelkich hybryd napęd, które by były w stanie wspomagać napęd w rowerze. Tylko mięśnie ludzkie mają napędzać rower!!!!

13. Ruch drogowy

– maraton odbywać się będzie przy nieograniczonym ruchu drogowym

– w przypadku miejsc newralgicznych, wyjątkowo niebezpiecznych, organizator przewiduje ustawienie służb porządkowych celem ułatwienia włączenia uczestników maratonu do ruchu drogowego

– służby organizatora, wyposażone w kamizelkę ostrzegawczą z napisem ORGANIZATOR, mają za zadanie ostrzegać uczestników o niebezpieczeństwie na trasie maratonu

– każdy uczestnik maratonu jest bezwzględnie zobowiązany do bezwzględnego podporządkowania się poleceniom służb maratonu. Zadaniem służb porządkowych jest zapewnienia uczestnikowi maratonu maksymalnego bezpieczeństwa w pokonaniu niebezpiecznego skrzyżowania lub innego zagrożenia, które może wpłynąć na jego bezpieczeństwo

– każdy uczestnik maratonu ma obowiązek ustąpienia pierwszeństwa przejazdu pojazdom uprzywilejowanym (karetka pogotowia ratunkowego, straż pożarna, policja, straż miejska)

– uczestnicy maratonu zobowiązani są do bezwzględnego przestrzegania Kodeksu Ruchu Drogowego, w tym poruszania się prawą stroną jezdni, jazdy zgodnie z kierunkiem ronda,

– uczestnicy, którzy nie zastosują się do przepisów ruchu drogowego karani będą przez służby porządkowe mandatami

– organizator nie ponosi odpowiedzialności za wypadki i kolizje na trasie

14. Nagrody

a) każdy uczestnik, który pokona małą, średnią lub dużą pętlę i zmieści się w limicie czasowym otrzymuje medal pamiątkowy, wręczany tuż po wjeździe na metę maratonu

d) w zależności od hojności sponsorów przewidujemy nagrody rzeczowe, które rozlosowane zostaną w konkursie o Klasyku Kłodzkim. W konkursie biorą udział tylko osoby obecne

15. Kary

a) na wniosek własny, uczestników lub organizatorów możliwe jest wymierzenie następujących kar:

– upomnienie

– kara czasowa ( od 2 do 8 godzin)

– dyskwalifikacja podczas Klasyka Kłodzkiego

– dyskwalifikacja we wszystkich imprezach sportowych organizatora

– dyskwalifikacja z cyklu Pucharu Polski

b) kary nakładane są na uczestnika w przypadku rażących naruszeń niniejszego regulaminu, oraz w przypadku zachowań niezgodnych z duchem fair play

c) kary czasowe oraz dyskwalifikacje w imprezach sportowych organizatora nakładane są na uczestnika przez organizatora ze skutkiem natychmiastowym. W przypadku dyskwalifikacji z cyklu Pucharu Polski organizator odwołuje się do Komisji Sędziowskiej Pucharu Polski

d) ostateczna interpretacja kar i wielkość kar czasowych należy do organizatora

Organizator zastrzega sobie prawo niedopuszczenia do startu osoby, która w jakikolwiek sposób dopuściła się niehonorowych zachowań w poprzednich imprezach Organizatora.

16. Protesty

a) protesty do Sędziego Głównego zawodów należy składać jedynie w formie pisemnej w czasie do 1 godziny po ogłoszeniu nieoficjalnych wyników

b) czas wywieszenia wyników podany zostanie przez organizatora po konsultacji z Sędzią Głównym nadzorującym przyjazd zawodników na metę

17. Trasa maratonu

– trasa maratonu MINI – ok. 67 km, MEGA – ok. 120 km, GIGA – ok. 165 km

– trasa maratonów MINI, MEGA i GIGA będzie oznaczona – jeden pasek – prosto, dwa paski – w prawo, trzy paski – w lewo i strzałki kierunkowe malowane na asfalcie

– trasa Klasyka Rodzinnego nie będzie oznaczona – uczestnicy poruszają się na orientację, wg mapy, którą otrzymają w biurze zawodów podczas rejestracji

– trasy maratonów mogą ulec zmianie z przyczyn niezależnych od organizatorów (zły stan dróg, zbyt duże opady deszczu itp. )

– przewyższenia oraz mapy tras pojawiać się będą sukcesywnie na stronie www.klasykklodzki.com

18. Uczestnictwo i wyposażenie

– maraton jest przeznaczony dla miłośników sportu rowerowego o bardzo dobrym przygotowaniu kondycyjnym

– obowiązkowe wyposażenie to: kask sztywny, oświetlenie w nocy przednie ( białe oświetlające) i tylnie (czerwone), w dzień światła odblaskowe przednie ( białe) i tylnie ( czerwone). 2 dętki, pompka i łatki ( sprawdzane na starcie)

– Organizatorzy zalecają posiadanie telefonu komórkowego.

– Organizator zaleca uczestnikom maratonu jazdę po trasie z kamizelką odblaskową, która pozwala innym uczestnikom ruchu drogowego o wiele wcześniejsze zaobserwowanie rowerzysty na drodze co stanowi o zwiększonym bezpieczeństwie poruszania po drogach publicznych

– Uczestnik maratonu ma obowiązek posiadać przy sobie dowód osobisty, paszport lub inny dokument tożsamości pozwalający na przekroczenie granicy Rzeczpospolitej Polskiej z Republiką Czeską

19. Postanowienia końcowe

– organizator nie ponosi odpowiedzialności za wypadki losowe zaistniałe podczas dojazdu uczestników na imprezę i powrotu z niej.

– każdy uczestnik bierze udział w imprezie na własną odpowiedzialność.

– organizator nie ponosi odpowiedzialności materialnej za rzeczy zaginione w trakcie trwania imprezy.

– impreza odbędzie się bez względu na warunki atmosferyczne

– impreza obędzie się przy otwartym ruchu drogowym

– wszyscy uczestnicy zobowiązani są do nie zaśmiecania trasy maratonu oraz do szczególnej troski o środowisko naturalne. Zawodnicy są bezwzględnie zobowiązani do przestrzegania porządku w trakcie trwania maratonu

– kategorycznie zabrania się wyrzucania opakowań po batonach, napojach w miejsca do tego nieprzeznaczone

– zabrania się wyrzucania zużytych dętek do rowów i na ulicę. Wszystkie niepotrzebne rzeczy należy wyrzucać do koszów na śmieci. W przypadku stwierdzenia naruszenia porządku i braku troski o środowisko organizator zastrzega sobie prawo do kar i upomnień określonych w punkcie 15. niniejszego regulaminu

– uczestnik imprezy wypełniając i podpisując Kartę Zgłoszeniową akceptuje warunki niniejszego Regulaminu oraz regulaminu konkretnej imprezy i wyraża

zgodę na wykorzystanie i przetwarzanie swoich danych osobowych w

bazach danych organizatorów w celach marketingowych oraz umieszczenie na stronach internetowych imienia, nazwiska, roku urodzenia oraz miasta

zamieszkania (zgodnie z ustawą z dn. 29 sierpnia 1997r. o ochronie

danych osobowych: tj. Dz. U. z 2002r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.)

oraz na otrzymywanie informacji drogą elektroniczną zgodnie z ustawą

z dnia 18 lipca 2002r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.

U. Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.). Każdy uczestnik ma prawo wglądu

do swoich danych oraz do ich poprawiania.

– organizator z Sędzią Głównym, zastrzegają sobie prawo do interpretacji niniejszego regulaminu.

– uczestnicy mogą uzupełniać napoje i żywność w punktach kontrolnych oraz napotkanych po drodze sklepach

– obowiązuje zakaz korzystania z jakichkolwiek środków transportu podczas pokonywania trasy. Stwierdzenie złamania tego zakazu powoduje dyskwalifikację uczestnika

– organizator zastrzega sobie prawo wycofania z rajdu uczestnika w przypadku stwierdzenia przez obsługę niezdolności do kontynuacji wysiłku lub w przypadku stwierdzenia złamania niniejszego regulaminu

– organizator dopuszcza możliwość jazdy samochodu (wozu technicznego) za zawodnikiem biorącym udział w maratonie. Obecność wozu technicznego należy zgłosić w Biurze Zawodów w trakcie odbierania numeru. Samochód otrzyma plakietkę (bezpłatnie), która informować będzie o rozgrywającym się maratonie. Wóz techniczny nie jest uprawniony do udzielania pomocy technicznej (wymiana koła itp.), jedynie do sprawowania opieki nad uczestnikiem maratonu.

– uczestnicy biorą odpowiedzialność za właściwy stan techniczny rowerów

– za szkody wyrządzone wobec uczestników jak i osób trzecich organizator nie odpowiada

– w przypadkach nie opisanych w niniejszym regulaminie mają zastosowanie regulamin PP w maratonach szosowych oraz kodeks cywilny.

Opracowanie

Andrzej Smalec

Klub Kolarski Ziemi Kłodzkiej