Archiwum

Wpisowe i zgłoszenia na XIV Klasyk Kłodzki

Wpisowe i zgłoszenia

– aby dokonać zgłoszenia należy wypełnić formularz zgłoszeniowy na stronie internetowej organizatora. W formularzu należy podać swoje dane osobowe: imię, nazwisko, adres, datę urodzenia, telefon kontaktowy, rodzaj roweru (szosowy lub inny), nazwę klubu lub organizacji, planowany dystans oraz przewidywany czas przejazdu dystansu

– liczba uczestników XIV Klasyka Kłodzkiego ze względów bezpieczeństwa zostaje ograniczona do 450 uczestników. O możliwości uczestnictwa w imprezie decyduje wpłata wpisowego

– wpisowe należy wpłacić na konto organizatora:

92 9536 0001 2001 0005 0731 0001

GBS Radków Z/S w Nowej Rudzie

Klub Kolarski Ziemi Kłodzkiej

Dopisek: Klasyk Kłodzki 2017

UWAGA!

Dopisek Klasyk Kłodzki pozwoli na szybsze przeprowadzenie rejestru wpłat

– wpisowe wynosi:

osoby pełnoletnie

– 90 zł do 1 lipca 2017 r.

– 100 zł od 2 lipca do 18 lipca 2017 r.

– 120 zł od 19 lipca do 22 lipca 2017 r.

wyjątki

50 zł dla osób, które ukończyły 70 rok życia

60 zł – dla dzieci i młodzieży uczącej się ( do 26 roku życia, po okazaniu ważnej legitymacji studenckiej/uczniowskiej) , po 1 lipca 2017 r. opłata wynosi 90 zł

70 zł – dla kobiet, po 1 lipca 2017 r. opłata wynosi 80 zł

30 zł – dla osób biorących udział w Dystansie Rodzinnym

10 zł – dla dzieci biorących udział w Dystansie Rodzinnym

Wpisowe należy wpłacić na konto organizatora:

92 9536 0001 2001 0005 0731 0001

GBS Radków Z/S w Nowej Rudzie

Klub Kolarski Ziemi Kłodzkiej

Dopisek: Klasyk Kłodzki 2017

UWAGA!

Dopisek Klasyk Kłodzki pozwoli na szybsze przeprowadzenie rejestru wpłat i proszę nie zapomnieć napisać w tytule przelewu imię i nazwisko uczestnika maratonu!!!!!!!!!!!!!!!!

– za datę zgłoszenia przyjmuje się dzień wpłynięcia wpisowego na konto organizatora

– z uwagi na długi okres oczekiwania na przekazy pocztowe osoby, które korzystając z usług Poczty Polskiej, dokonały wpłaty na konto organizatora w okresie mniejszym niż dwa tygodnie przed datą imprezy, proszone są o kontakt telefoniczny celem potwierdzenia wpłaty, lub przysłanie na adres andrzejsmalec@op.pl skanu wpłaty

– potwierdzenie wpłaty należy przedstawić na żądanie obsługi w biurze zawodów. Brak potwierdzenia wpłaty w przypadku osób, które dokonały wpłatę w okresie krótszym niż tydzień przed imprezą, stanowi podstawę do niedopuszczenia uczestnika do startu w imprezie