Archiwum

Regulamin VIII Klasyka Radkowskiego 2017 r.

Puchar Polski w Maratonach Szosowych 2017

Klasyk Radkowski – Regulamin Supermaratonu Górskiego

VIII Pętla Stołowogórska 2017r.

1. Cel maratonu

 1. popularyzacja długodystansowych imprez rowerowych w Kotlinie Kłodzkiej
 2. sprawdzenie granic wytrzymałości fizycznej i odporności psychicznej
 3. promowanie regionów Radkowa i okolicznych miejscowości wokół Gór Stołowych, przez które prowadzić będzie trasa maratonu (Szczytna, Duszniki Zdrój,Lewin Kłodzki, Kudowa Zdrój)
 4. propagowanie zdrowego stylu życia, aktywnego wypoczynku i rekreacji
 5. propagowanie spędzania czasu w gronie rodziny i przyjaciół
 6. propagowanie pozytywnych emocji i radości z jazdy na rowerze

2. Organizator

a) Organizator Główny

Klub Kolarski Ziemi Kłodzkiej

b) Współorganizatorzy

Urząd Miasta i Gminy Radków

ul. Rynek 1

57 – 420 Radków

Gminne Centrum Kultury, Sportu i Turystyki w Radkowie

ul. Handlowa 11

57 – 420 Radków

3. Termin i miejsce maratonu

20 maja 2017r. Radków

Powiat Kłodzki

woj. dolnośląskie

Biuro Maratonu – Basen ul. Piastowska, Radków

 • Harmonogram imprezy:19 maja 2017 (piątek):

godz. 18:00 – otwarcie Biura Maratonu

godz. 20:00 – odprawa techniczna – oficjalne rozpoczęcie VIII Klasyka Radkowskiego

godz. 21:30 – zamknięcie Biura Maratonu

 • 20 maja 2017 (sobota):

godz. 6:00 – otwarcie Biura Maratonu

godz. 7:45 – zamknięcie Biura Maratonu

godz. 8:00 – start pierwszych maratończyków

godz. 15:00 – dekoracja dystansu MINI

godz. 17:00 – wywieszenie nieoficjalnych wyników i rozpoczęcie przyjmowania protestów

godz. 18:00 – koniec przyjmowania protestów

godz. 18:45 – dekoracja maratończyków MEGA i GIGA

godz. 19:15 – konkurs o matronie

godz. 19:40 – oficjalne zakończenie VIII Pętli Stołowogórskiej

4. Baza maratonu

Radków – gmina Radków, powiat kłodzki, woj. dolnośląskie

Ul. Piastowska (Basen)

5. Baza noclegowa

Dostępna na stronie http://gorystolowe.info , w zakładce Turystyka i rekreacja

6. Warunki uczestnictwa

 1. o dokonanie opłaty startowej na konto organizatora w terminie do dwóch tygodni przed terminem imprezy
 2. o prawo startu w maratonie mają osoby, które ukończyły 18 rok życia; młodzież w wieku 16-18 lat ma prawo startu po złożeniu u organizatora pisemnej zgody na start podpisanej przez obydwu rodziców lub opiekunów prawnych. Osoby poniżej 16 lat mogą startować tylko w maratonie Klasyk Rodzinny pod opieką rodziców/opiekunów prawnych startujących w imprezie
 3. o na dystansie powyżej 100 km nie mogą startować osoby poniżej 18 roku życia
 4. o każdy uczestnik jest zobowiązany do podpisania oświadczenia o stanie swojego zdrowia, lub przedstawienia zaświadczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań zdrowotnych do uprawiania długodystansowej jazdy rowerem
 5. o każdy uczestnik startuje na własną odpowiedzialność (w przypadku uczestników niepełnoletnich na odpowiedzialność rodziców lub opiekunów prawnych), co potwierdza składając podpis na oświadczeniu
 6. o nie wypełnienie oświadczenia jest jednoznaczne z niedopuszczeniem uczestnika do startu
 7. o każdy uczestnik jest bezwzględnie zobowiązany do jazdy w zapiętym kasku sztywnym na całej trasie maratonu. Jazda bez kasku lub z rozpiętym kaskiem oznacza dyskwalifikację uczestnika

7. Wpisowe i zgłoszenia

 • aby dokonać zgłoszenia należy wypełnić formularz zgłoszeniowy na stronie internetowej organizatora. W formularzu należy podać swoje dane osobowe: imię, nazwisko, adres, datę urodzenia, telefon kontaktowy, rodzaj roweru (szosowy lub inny), nazwę klubu lub organizacji, planowany dystans oraz przewidywany czas przejazdu dystansu
 • liczba uczestników VIII Pętli Stołowogórskiej (Klasyka Radkowskiego) ze względów bezpieczeństwa zostaje ograniczona do 350 uczestników. O możliwości uczestnictwa w imprezie decyduje wpłata wpisowego
 • wpisowe należy wpłacić na konto organizatora:

92 9536 0001 2001 0005 0731 0001

GBS Radków Z/S w Nowej Rudzie

Klub Kolarski Ziemi Kłodzkiej

Dopisek: Klasyk Radkowski 2017

UWAGA!

Dopisek Klasyk Radkowski 2017 pozwoli na szybsze przeprowadzenie rejestru wpłat

– wpisowe wynosi:

Dla osób pełnoletnich opłata startowa wynosi:

od 01.01.2017 do 01.05.2017 –90,00zł

od 02.05.2017 do 16.05.2017 –100,00 zł

po terminie 17 maja opłata wzrasta do kwoty 120 zł.

wyjątki

 • 60 zł – dla dzieci i młodzieży uczącej się , do 26 roku życia (po okazaniu ważnej legitymacji studenckiej/uczniowskiej) po terminie 1 maja wpisowe wynosi 80 zł.
 • 60 zł – dla kobiet , po terminie 1 maja wpisowe wynosi 80
 • 30 zł – dla osób, które ukończyły 70 rok życia

Dopisek: Klasyk Radkowski 2017, imię nazwisko

UWAGA!

Dopisek Klasyk Radkowski pozwoli na szybsze przeprowadzenie rejestru wpłat.

UWAGA!!!!

Proszę wpisywać na przelewach imię i nazwisko uczestnika maratonu. Informacja powyższa oszczędzi wiele nerwów organizatorowi i maratończykowi.

 1. za datę zgłoszenia przyjmuje się dzień wpłynięcia wpisowego na konto organizatora
 1. z uwagi na długi okres oczekiwania na przekazy pocztowe osoby, które korzystając z usług Poczty Polskiej, dokonały wpłaty na konto organizatora w okresie mniejszym niż dwa tygodnie przed datą imprezy, proszone są o kontakt telefoniczny celem potwierdzenia wpłaty, lub przysłanie na adres andrzejsmalec@op.pl skanu wpłaty
 1. potwierdzenie wpłaty należy przedstawić na żądanie obsługi w biurze zawodów. Brak potwierdzenia wpłaty w przypadku osób, które dokonały wpłatę w okresie krótszym

niż tydzień przed imprezą, stanowi podstawę do niedopuszczenia uczestnika do startu w imprezie

8. Świadczenia w ramach wpisowego

 1. wyżywienie w punktach żywieniowych na trasie maratonu, posiłek regenerujący po wjeździe na metę
 2. posiłek w trakcie ogniska integracyjnego
 3. certyfikat ukończenia maratonu, medal pamiątkowy
 4. obsługa sędziowska na trasie maratonu, starcie i mecie
 5. elektroniczny pomiar czasu
 6. serwis rowerowy (wóz serwisowy zabezpiecza trasę maratonu)
 7. zabezpieczenie medyczne w bazie maratonu
 8. ubezpieczenie NNW podczas trwania maratonu
 9. bezzwrotny numer startowy wraz z paskami mocującymi
 10. mapę trasy, opis trasy, komunikat techniczny

9. Sposób przeprowadzenia maratonu

 1. trasa maratonu, jej długość oraz przewyższenia, podane będą na stronie organizatora
 1. uczestnicy jadą samodzielnie lub w grupach. Uczestnicy, którzy z jakiegoś powodu będą musieli przerwać jazdę muszą samodzielnie wrócić do bazy maratonu
 1. na trasie maratonu organizatorzy przygotują punkty kontrolne i punkty żywieniowe(bufety). Na bufetach uczestnicy otrzymają wodę, soki, napoje izotoniczne ( w zależności od hojności sponsorów), oraz banany, owoce, ciasta, słodycze
 1. dokładny opis trasy wraz z mapkami, na których zaznaczone będą punkty żywieniowe, uczestnicy otrzymają na odprawie technicznej
 1. uczestnicy będą wypuszczani w interwałach czasowych, których wielkość zależeć będzie od ilości uczestników, jacy zgłoszą się do maratonu
 1. uczestnicy startować będą w grupach startowych stworzonych przez organizatora. Grupa startowa nie będzie liczniejsza niż 10 osób
 1. start odbywać się będzie między godziną 8:00 a 10:00, w interwałach czasowych określonych w terminie późniejszym
 1. nie można korzystać z niedozwolonej pomocy podczas trwania maratonu. Przez dozwoloną pomoc rozumie się pomoc udzieloną wyłącznie przez organizatora i innych uczestników maratonu. W sprawach spornych rozstrzygająca jest decyzja
 1. Komisji Sędziowskiej. Stwierdzenie faktu korzystania z niedozwolonej pomocy równoznaczne jest z dyskwalifikacją uczestnika imprezy
 1. na dystansach MINI, MEGA i GIGA prowadzona jest klasyfikacja zgodna z kategoriami wiekowymi, podziałem na rowery
 1. limity czasowe: dla roweru szosowego ustala się limit 9 godzin, dla roweru innego 10 godzin.

10. Grupy startowe

 1. Uczestnicy będą wypuszczani na trasę wg zasad ruchu drogowego.
 2. Tworzenie grup startowych odbywać się będzie przy pomocy systemu losującego, osobno dla rowerów
 3. szosowych i innych. Liczebność oraz sekwencję czasową wypuszczania grup na trasę ustala organizator
 4. maratonu.
 5. Opiekunowie osób niepełnoletnich lub niepełnosprawnych będą łączeni w grupach startowych ze swoimi
 6. podopiecznymi. Warunkiem jest wybranie tego samego dystansu oraz wyrażenie takiej woli w momencie
 7. dokonywania zapisu na dany maraton.
 8. O kolejności wypuszczania grup startowych na poszczególne dystanse decyduje organizator.
 9. Uczestnicy będą wypuszczani w interwałach czasowych, których wielkość zależeć będzie od ilości uczestników i podana będzie do 18 maja 2017 r.
 10. Start odbywać się będzie między godziną 8:00 a 10:00

11. Kategorie wiekowe

Mężczyźni, którzy w ubiegłym roku ukończyli:

do 17 lat – M1 (roczniki 1999 i młodsze)

od 18 do 29 lat – M2 (roczniki 1998 do 1987)

od 30 do 39 lat – M3 (roczniki 1986 do 1977)

od 40 do 49 lat – M4 (roczniki 1976 do 1967)

od 50 do 59 lat – M5 (roczniki 1966 do 1957)

od 60 do 69 lat – M6 (roczniki 1956 do 1947)

od 70 lat wzwyż – M7 (roczniki 1946 i starsze)

Kobiety, które w ubiegłym roku ukończyły:

do 17 lat – K1 (roczniki 1999 i młodsze)

od 18 do 29 lat – K2 (roczniki 1998 do 1987)

od 30 do 39 lat – K3 (roczniki 1986 do 1977)

od 40 do 49 lat – K4 (roczniki 1976 do 1967)

od 50 do 59 lat – K5 (roczniki 1966 do 1957)

od 60 do 69 lat – K6 (roczniki 1956 do 1947)

od 70 lat wzwyż – K7 (roczniki 1946 i starsze)

12. Rodzaje rowerów

 1. Rower inny to taki, który posiada opony o szerokości powyżej 34 mm i kierownicę inną niż baranek.

 2. Każdy rower, który nie spełnia razem tych dwóch warunków (opona i kierownica inna niż baranek) zaliczany będzie do rowerów szosowych.

 3. O rozmiarze opony decyduje jej rzeczywisty, a nie podany przez producenta rozmiar. Sędzia ma prawo dokonać pomiaru szerokości opony.

 4. O klasyfikacji roweru ostatecznie decyduje sędzia maratonu.

 5. O dopuszczeniu do udziału w maratonie rowerów poziomych, „handbike” i tandemów (bez klasyfikowania) decyduje organizator,

 6. Do udziału w maratonie nie dopuszcza się rowerów wyposażonych w podpórki czasowe typu lemond.

 7. Do udziału w maratonie nie dopuszcza się rowerów o napędzie elektrycznym i zabrania używać wszelkich hybryd napędu, które by były w stanie wspomagać wysiłek rowerzysty w trakcie jazdy na rowerze. Tylko mięśnie ludzkie mają napędzać rower!!!!

13. Ruch drogowy

 1. maraton odbywać się będzie przy nieograniczonym ruchu drogowym
 1. w przypadku miejsc newralgicznych, wyjątkowo niebezpiecznych organizator przewiduje ustawienie służb porządkowych celem ułatwienia włączenia się uczestników maratonu do ruchu drogowego
 1. służby organizatora, wyposażone w kamizelkę ostrzegawczą z napisem ORGANIZATOR, mają za zadanie ostrzegać uczestników o niebezpieczeństwie na trasie maratonu
 1. każdy uczestnik maratonu jest bezwględnie zobowiązany do bezwzględnego podporządkowania się poleceniom służb maratonu. Zadaniem służb porządkowych jest zapewnienia uczestnikowi maratonu maksymalnego bezpieczeństwa w pokonaniu niebezpiecznego skrzyżowania lub innego zagrożenia, które może wpłynąć na jego bezpieczeństwo
 1. każdy uczestnik maratonu ma obowiązek ustąpienia pierwszeństwa przejazdu pojazdom uprzywilejowanym (karetka pogotowia ratunkowego, straż pożarna, policja, straż miejska)
 1. uczestnicy maratonu zobowiązani są do bezwzględnego przestrzegania Kodeksu Ruchu Drogowego, w tym poruszania się prawą stroną jezdni, jazdy zgodnie z kierunkiem ronda,
 1. uczestnicy, którzy nie zastosują się do przepisów ruchu drogowego karani będą przez służby porządkowe mandatami
 1. organizator nie ponosi odpowiedzialności za wypadki i kolizje na trasie

14. Wyróżnienia

a) każdy uczestnik, który pokona małą, średnią lub dużą pętlę i zmieści się w limicie czasowym otrzymuje medal pamiątkowy, wręczany tuż po wjeździe na metę

b) w zależności od hojności sponsorów przewidujemy nagrody rzeczowe, które przeznaczone zostaną na Konkurs o Klasyku Radkowskim. W Konkursie biorą udział tylko osoby obecne, które brały udział w matronie

15. Kary

a) na wniosek własny, uczestników lub organizatorów możliwe jest wymierzenie następujących kar:

 • upomnienie
 • kara czasowa ( od 2 do 8 godzin)
 • dyskwalifikacja podczas Klasyka Radkowskiego

b) kary nakładane są na uczestnika w przypadku rażących naruszeń niniejszego regulaminu, oraz w przypadku zachowań niezgodnych z duchem fair play

c) kary czasowe oraz dyskwalifikacje w imprezach sportowych organizatora nakładane są na uczestnika przez organizatora ze skutkiem natychmiastowym.

d) ostateczna interpretacja kar i wielkość kar czasowych należy do organizatora

Organizator zastrzega sobie prawo niedopuszczenia do startu osoby,

która w jakikolwiek sposób dopuściła się niehonorowych zachowań w poprzednich edycjach maratonu

16. Protesty

* protesty do Sędziego Głównego zawodów należy składać jedynie w formie pisemnej w czasie do 1 godziny po ogłoszeniu nieoficjalnych wyników

* czas wywieszenia wyników podany zostanie przez organizatora po konsultacji z Sędzią Głównym nadzorującym przyjazd zawodników na metę

17. Trasa maratonu

 1. trasa maratonu przeprowadzona zostanie na pętlach, której długość wynosić będzie ok.80 km
 2. trasa maratonu MINI – ok. 65 km, MEGA – ok. 130 km, GIGA – ok. 200 km
 3. trasa maratonów MINI, MEGA i GIGA będzie oznaczona: jeden pasek – prosto, dwa paski – w prawo, trzy paski – w lewo
 4. trasy maratonów mogą ulec zmianie z przyczyn niezależnych od organizatorów (zły stan dróg, zbyt duże opady deszczu itp. )
 5. przewyższenia oraz mapy tras pojawiać się będą sukcesywnie na stronie www.klasykklodzki.com

18. Uczestnictwo i wyposażenie

 1. maraton jest przeznaczony dla miłośników sportu rowerowego o bardzo dobrym przygotowaniu kondycyjnym
 1. obowiązkowe wyposażenie to: kask sztywny, oświetlenie w nocy przednie ( białe oświetlające) i tylnie (czerwone), w dzień światła odblaskowe przednie ( białe) i tylnie ( czerwone). 2 dętki, pompka i łatki ( sprawdzane na starcie)
 1. Organizatorzy zalecają posiadanie telefonu komórkowego.
 1. Organizator zaleca uczestnikom maratonu jazdę po trasie w kamizelce odblaskowej
 1. Organizator zabrania używania przystawek na czas montowanych na kierownicy roweru.

19. Postanowienia końcowe

 1. organizator nie ponosi odpowiedzialności za wypadki losowe zaistniałe podczas dojazdu uczestników na imprezę i powrotu z niej.
 1. każdy uczestnik bierze udział w imprezie na własną odpowiedzialność.
 1. organizator nie ponosi odpowiedzialności materialnej za rzeczy zaginione w trakcie trwania imprezy.
 1. impreza odbędzie się bez względu na warunki atmosferyczne.
 1. impreza obędzie się przy otwartym ruchu drogowym
 1. wszyscy uczestnicy zobowiązani są do nie zaśmiecania trasy maratonu oraz do szczególnej troski o środowisko naturalne. Zawodnicy są bezwzględnie zobowiązani do przestrzegania porządku w trakcie trwania maratonu
 1. kategorycznie zabrania się wyrzucania opakowań po batonach, napojach w miejsca do tego nieprzeznaczone
 1. zabrania się wyrzucania zużytych dętek do rowów i na ulicę. Wszystkie niepo-trzebne rzeczy należy wyrzucać do koszów na śmieci. W przypadku stwierdzenia naruszenia
 1. porządku i braku troski o środowisko organizator zastrzega sobie prawo do kar i upomnień określonych w punkcie 15. niniejszego regulaminu
 1. uczestnik imprezy wypełniając i podpisując Kartę Zgłoszeniową akceptuje warunki niniejszego Regulaminu oraz regulaminu konkretnej imprezy i wyraża zgodę na wykorzystanie i przetwarzanie swoich danych osobowych w bazach danych organizatorów w celach marketingowych oraz umieszczenie na stronach internetowych imienia, nazwiska, roku urodzenia oraz miasta zamieszkania (zgodnie z ustawą z dn. 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych: tj. Dz. U. z 2002r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.) oraz na otrzymywanie informacji drogą elektroniczną zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 2002r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.). Każdy uczestnik ma prawo wglądu do swoich danych oraz do ich poprawiania.
 1. organizator z Sędzią Głównym, zastrzegają sobie prawo do interpretacji niniejszego regulaminu.
 1. uczestnicy mogą uzupełniać napoje i żywność w punktach kontrolnych oraz napotkanych po drodze sklepach
 1. obowiązuje zakaz korzystania z jakichkolwiek środków transportu podczas pokonywania trasy. Stwierdzenie złamania tego zakazu powoduje dyskwalifikację uczestnika
 1. organizator zastrzega sobie prawo wycofania z maratonu uczestnika w przypadku stwierdzenia przez obsługę niezdolności do kontynuacji wysiłku lub w przypadku stwierdzenia złamania niniejszego regulaminu
 1. organizator dopuszcza możliwość jazdy samochodu (wozu technicznego) za zawodnikiem biorącym udział w maratonie. Obecność wozu technicznego należy zgłosić w Biurze Maratonu w trakcie odbierania numeru. Samochód otrzyma plakietkę (bezpłatnie), która informować będzie o rozgrywającym się maratonie. Wóz techniczny nie jest uprawniony do udzielania pomocy technicznej (wymiana koła itp.), jedynie do sprawowania opieki nad uczestnikiem maratonu.
 1. uczestnicy biorą odpowiedzialność za właściwy stan techniczny rowerów
 1. za szkody wyrządzone wobec uczestników jak i osób trzecich organizator nie odpowiada
 1. w przypadkach nie opisanych w niniejszym regulaminie mają zastosowanie kodeks cywilny.

Opracowali

Klub Kolarski Ziemi Kłodzkiej

Andrzej Smalec