Archiwum

Regulamin XVI Klasyk Kłodzki 27 lipca 2019 r

Regulamin

Supermaratonu XVI Klasyk Kłodzki 2019

27 lipca 2019 r.

Memoriał im Wiesławy Sarkowskiej – Michalik

 

Zieleniec/Duszniki Zdrój

1. Cel maratonu
– popularyzacja długodystansowych imprez rowerowych w Polsce i Republice Czeskiej
– sprawdzenie granic wytrzymałości fizycznej i odporności psychicznej
– promowanie regionów miasta Duszniki Zdrój, Bystrzycy Kłodzkiej, Międzylesia, Stronia Śląskiego, Lądka Zdrój, Radkowa, Szczytnej, Kudowy Zdrój oraz miejscowości, przez które prowadzić będzie trasa maratonu
– propagowanie zdrowego stylu życia, aktywnego wypoczynku i rekreacji
– propagowanie spędzania czasu w gronie rodziny i przyjaciół
2. Organizator
a) Organizator główny
Klub Kolarski Ziemi Kłodzkiej
Nowa Ruda
b) Organizator z Republiki Czeskiej
Klub Turystyczny (Klub českých turistů Nové Město nad Metují)
z Novego Města nad Metují
c) Współorganizatorzy
Urząd Miasta Duszniki Zdrój
ul. Rynek 6
57-340 Duszniki-Zdrój
 
Stowarzyszenie Zielenieckie
Zieleniec/Duszniki Zdrój
3. Termin i miejsce maratonu
27 lipca 2019 r. – Duszniki Zdrój – Zieleniec
Biuro maratonu – parking główny w Zieleńcu –Stacja Narciarska
Harmonogram imprezy:
26 lipca 2019r. (piątek):
godz. 18:00 – otwarcie Biura Maratonu
godz. 20:00 – odprawa techniczna – oficjalne rozpoczęcie XVI Klasyka Kłodzkiego
godz. 21:30 – zamknięcie Biura Maratonu
27 lipca 2019 (sobota):
godz. 6:00 – otwarcie Biura Maratonu
godz. 7:45 – zamknięcie Biura Maratonu
godz. 8:00 – start pierwszych maratończyków
godz. 15:00 – dekoracja maratończyków z dystansu MINI
godz. 18:30 – dekoracja maratończyków MEGA i GIGA
godz. 19:00 – konkurs o maratonie
godz. 19:20– oficjalne zakończenie XVI Klasyk Kłodzkiego
4. Baza maratonu
Zieleniec/Duszniki Zdrój, powiat kłodzki, woj. dolnośląskie
5. Baza noclegowa
6. Warunki uczestnictwa
– wypełnienie i przesłanie drogą elektroniczną formularza zgłoszeniowego znajdującego się na stronie internetowej organizatora.
– dokonanie opłaty startowej na konto organizatora w terminie do dwóch tygodni przed terminem imprezy
– prawo startu w maratonie mają osoby, które ukończyły 18 rok życia; młodzież w wieku 16-18 lat ma prawo startu po złożeniu u organizatora pisemnej zgody na start podpisanej przez obydwu rodziców lub opiekunów prawnych. Osoby poniżej 16 lat mogą startować tylko w maratonie Klasyk Rodzinny pod opieką rodziców/opiekunów prawnych startujących w imprezie
– na dystansie powyżej 100 km nie mogą startować osoby poniżej 18 roku życia
– każdy uczestnik jest zobowiązany do podpisania oświadczenia o stanie swojego zdrowia, lub przedstawienia zaświadczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań zdrowotnych do uprawiania długodystansowej jazdy rowerem
– każdy uczestnik startuje na własną odpowiedzialność (w przypadku uczestników niepełnoletnich na odpowiedzialność rodziców lub opiekunów prawnych), co potwierdza składając podpis na oświadczeniu
– nie wypełnienie oświadczenia jest jednoznaczne z niedopuszczeniem uczestnika do startu
– każdy uczestnik jest bezwzględnie zobowiązany do jazdy w zapiętym kasku sztywnym na całej trasie maratonu. Jazda bez kasku lub z rozpiętym kaskiem oznacza dyskwalifikację uczestnika
7. Wpisowe i zgłoszenia
– aby dokonać zgłoszenia należy wypełnić formularz zgłoszeniowy na stronie internetowej organizatora. W formularzu należy podać swoje dane osobowe: imię, nazwisko, adres, datę urodzenia, telefon kontaktowy, rodzaj roweru (szosowy lub inny), nazwę klubu lub organizacji, planowany dystans oraz przewidywany czas przejazdu dystansu
– liczba uczestników XVI Klasyka Kłodzkiego ze względów bezpieczeństwa zostaje ograniczona do 450 uczestników. O możliwości uczestnictwa w imprezie decyduje wpłata wpisowego
– wpisowe należy wpłacić na konto organizatora:
92 9536 0001 2001 0005 0731 0001
GBS Radków Z/S w Nowej Rudzie
Klub Kolarski Ziemi Kłodzkiej
Dopisek: Klasyk Kłodzki 2019
UWAGA!
Dopisek Klasyk Kłodzki pozwoli na szybsze przeprowadzenie rejestru wpłat
– wpisowe wynosi:
osoby pełnoletnie

90 zł do 30 czerwca 2019 r.

100 zł od 1 lipca do 22 lipca 2019 r.

120 zł od 23 lipca do 27 lipca 2019 r.

wyjątki
50 zł dla osób, które ukończyły 70 rok życia
60 zł – dla dzieci i młodzieży uczącej się ( do 26 roku życia, po okazaniu ważnej legitymacji studenckiej/uczniowskiej) , po 1 lipca 2019 r. opłata wynosi 90 zł

70 zł – dla kobiet, po 1 lipca 2019 r. opłata wynosi 80 zł

30 zł – dla osób biorących udział w Dystansie Rodzinnym
10 zł – dla dzieci biorących udział w Dystansie Rodzinnym
Wpisowe należy wpłacić na konto organizatora:
92 9536 0001 2001 0005 0731 0001
GBS Radków Z/S w Nowej Rudzie
Klub Kolarski Ziemi Kłodzkiej
Dopisek: Klasyk Kłodzki 2019
UWAGA!
Dopisek Klasyk Kłodzki pozwoli na szybsze przeprowadzenie rejestru wpłat i proszę nie zapomnieć napisać w tytule przelewu imię i nazwisko uczestnika maratonu!!!!!!!!!!!!!!!!
– za datę zgłoszenia przyjmuje się dzień wpłynięcia wpisowego na konto organizatora
– z uwagi na długi okres oczekiwania na przekazy pocztowe osoby, które korzystając z usług Poczty Polskiej, dokonały wpłaty na konto organizatora w okresie mniejszym niż dwa tygodnie przed datą imprezy, proszone są o kontakt telefoniczny celem potwierdzenia wpłaty, lub przysłanie na adres andrzejsmalec@op.pl skanu wpłaty
– potwierdzenie wpłaty należy przedstawić na żądanie obsługi w biurze zawodów. Brak potwierdzenia wpłaty w przypadku osób, które dokonały wpłatę w okresie krótszym niż tydzień przed imprezą, stanowi podstawę do niedopuszczenia uczestnika do startu w imprezie
8. Świadczenia w ramach wpisowego
· wyżywienie w punktach żywieniowych na trasie maratonu, posiłek regenerujący po wjeździe na metę
· medal pamiątkowy
· obsługa sędziowska na trasie maratonu, starcie i mecie
· elektroniczny pomiar czasu
· serwis rowerowy (wóz serwisowy zabezpiecza trasę maratonu)
· zabezpieczenie medyczne w bazie maratonu
· ubezpieczenie NNW podczas trwania maratonu
· bezzwrotny numer startowy wraz z paskami mocującymi
· mapę trasy, opis trasy, komunikat techniczny
9. Sposób przeprowadzenia maratonu
– trasa maratonu, jej długość oraz przewyższenia, podane będą na stronie organizatora
– uczestnicy jadą samodzielnie lub w grupach. Uczestnicy, którzy z jakiegoś powodu będą musieli przerwać jazdę muszą samodzielnie wrócić do bazy maratonu lub zostaną przetransportowani przez organizatora, jeśli nastąpi kontakt telefoniczny
– na trasie maratonu organizatorzy przygotują punkty kontrolne i punkty żywieniowe(bufety). Na bufetach uczestnicy otrzymają wodę, soki, napoje izotoniczne ( w zależności od hojności sponsorów), oraz banany, owoce, ciasta, słodycze
– dokładny opis trasy wraz z mapkami, na których zaznaczone będą punkty żywieniowe, uczestnicy otrzymają na odprawie technicznej
– uczestnicy będą wypuszczani w interwałach czasowych, których wielkość zależeć będzie od ilości uczestników, jacy zgłoszą się do maratonu
– uczestnicy startować będą w grupach startowych stworzonych przez organizatora. Grupa startowa nie będzie liczniejsza niż 10 osób
– start odbywać się będzie między godziną 8:00 a 10:00, w interwałach czasowych określonych w terminie późniejszym
– nie można korzystać z niedozwolonej pomocy podczas trwania maratonu. Przez dozwoloną pomoc rozumie się pomoc udzieloną wyłącznie przez organizatora i innych uczestników maratonu. W sprawach spornych rozstrzygająca jest decyzja Komisji Sędziowskiej. Stwierdzenie faktu korzystania z niedozwolonej pomocy równoznaczne jest z dyskwalifikacją uczestnika imprezy
– podczas trwania Klasyka Rodzinnego nie są prowadzone żadne klasyfikacje. Nie ma podziału na kategorie wiekowe ani rowerowe, nie ma zwycięzców – każdy z uczestników jest zwycięzcą. Każdy uczestnik otrzymuje certyfikat i medal
10. Grupy Startowe 
1. Uczestnicy będą wypuszczani na trasę wg zasad ruchu drogowego.
2. Tworzenie grup startowych odbywać się będzie przy pomocy systemu losującego, osobno dla rowerów
szosowych i innych. Liczebność oraz sekwencję czasową wypuszczania grup na trasę ustala organizator
maratonu.
3. Opiekunowie osób niepełnoletnich lub niepełnosprawnych będą łączeni w grupach startowych ze swoimi
podopiecznymi. Warunkiem jest wybranie tego samego dystansu oraz wyrażenie takiej woli w momencie
dokonywania zapisu na dany maraton.
4. O kolejności wypuszczania grup startowych na poszczególne dystanse decyduje organizator.
5. Uczestnicy będą wypuszczani w interwałach czasowych, których wielkość zależeć będzie od ilości uczestników i podana będzie do 25 lipca 2019 r.
6. Start odbywać się będzie między godziną 8:00 a 10:00
11. Kategorie wiekowe
  • Mężczyźni, którzy w ubiegłym roku ukończyli:

–  M1   od 16 do 17 lat (roczniki 2001 i 2002)

– M2   od 18 do 29 lat (roczniki 2000 do 1989)
– M3   od 30 do 39 lat (roczniki 1988 do 1979)
– M4   od 40 do 49 lat (roczniki 1978 do 1969)
– M5   od 50 do 59 lat (roczniki 1968 do 1959)
– M6   od 60 do 69 lat (roczniki 1958 do 1949)

– M7A od 70 do 74 lat (roczniki 1948 do 1944)

– M7B od 75 do 79 lat (roczniki 1943 do 1939)

– M8    od 80 lat wzwyż (roczniki 1938 i starsze)

  • Kobiety, które w ubiegłym roku ukończyły:

–  K1 od 16 do 17 lat (roczniki 2001 i 2002)

– K2 od 18 do 29 lat (roczniki 2000 do 1989)
– K3 od 30 do 39 lat (roczniki 1988 do 1979)
– K4 od 40 do 49 lat (roczniki 1978 do 1969)
– K5 od 50 do 59 lat (roczniki 1968 do 1959)
– K6 od 60 do 69 lat (roczniki 1958 do 1949)

– K7 od 70 lat wzwyż (roczniki 1947 i starsze)

12. Rodzaje rowerów
a) Rower inny to taki, który posiada opony o szerokości powyżej 34 mm i kierownicę inną niż baranek.
b) Każdy rower, który nie spełnia razem tych dwóch warunków (opona i kierownica inna niż baranek) zaliczany będzie do rowerów szosowych.
c) O rozmiarze opony decyduje jej rzeczywisty, a nie podany przez producenta rozmiar. Sędzia ma prawo dokonać pomiaru szerokości opony.
d) O klasyfikacji roweru ostatecznie decyduje sędzia maratonu.
e) O dopuszczeniu do udziału w maratonie rowerów poziomych, „handbike” i tandemów (bez klasyfikowania) decyduje organizator,
f) Do udziału w maratonie nie dopuszcza się rowerów wyposażonych w podpórki czasowe typu lemond.
g) Do udziału w maratonie nie dopuszcza się rowerów o napędzie elektrycznym i zabrania używać wszelkich hybryd napęd, które by były w stanie wspomagać napęd w rowerze. Tylko mięśnie ludzkie mają napędzać rower!!!!
13. Ruch drogowy
– maraton odbywać się będzie przy nieograniczonym ruchu drogowym
– w przypadku miejsc newralgicznych, wyjątkowo niebezpiecznych, organizator przewiduje ustawienie służb porządkowych celem ułatwienia włączenia uczestników maratonu do ruchu drogowego
– służby organizatora, wyposażone w kamizelkę ostrzegawczą z napisem ORGANIZATOR, mają za zadanie ostrzegać uczestników o niebezpieczeństwie na trasie maratonu
– każdy uczestnik maratonu jest bezwzględnie zobowiązany do bezwzględnego podporządkowania się poleceniom służb maratonu. Zadaniem służb porządkowych jest zapewnienia uczestnikowi maratonu maksymalnego bezpieczeństwa w pokonaniu niebezpiecznego skrzyżowania lub innego zagrożenia, które może wpłynąć na jego bezpieczeństwo
– każdy uczestnik maratonu ma obowiązek ustąpienia pierwszeństwa przejazdu pojazdom uprzywilejowanym (karetka pogotowia ratunkowego, straż pożarna, policja, straż miejska)
– uczestnicy maratonu zobowiązani są do bezwzględnego przestrzegania Kodeksu Ruchu Drogowego, w tym poruszania się prawą stroną jezdni, jazdy zgodnie z kierunkiem ronda,
– uczestnicy, którzy nie zastosują się do przepisów ruchu drogowego karani będą przez służby porządkowe mandatami
– organizator nie ponosi odpowiedzialności za wypadki i kolizje na trasie
14. Nagrody
a) każdy uczestnik, który pokona małą, średnią lub dużą pętlę i zmieści się w limicie czasowym otrzymuje medal pamiątkowy, wręczany tuż po wjeździe na metę maratonu
d) w zależności od hojności sponsorów przewidujemy nagrody rzeczowe, które rozlosowane zostaną w konkursie o Klasyku Kłodzkim. W konkursie biorą udział tylko osoby obecne
15. Kary
a) na wniosek własny, uczestników lub organizatorów możliwe jest wymierzenie następujących kar:
– upomnienie
– kara czasowa ( od 2 do 8 godzin)
– dyskwalifikacja podczas Klasyka Kłodzkiego
– dyskwalifikacja we wszystkich imprezach sportowych organizatora
– dyskwalifikacja z cyklu Pucharu Polski
b) kary nakładane są na uczestnika w przypadku rażących naruszeń niniejszego regulaminu, oraz w przypadku zachowań niezgodnych z duchem fair play
c) kary czasowe oraz dyskwalifikacje w imprezach sportowych organizatora nakładane są na uczestnika przez organizatora ze skutkiem natychmiastowym. W przypadku dyskwalifikacji z cyklu Pucharu Polski organizator odwołuje się do Komisji Sędziowskiej Pucharu Polski
d) ostateczna interpretacja kar i wielkość kar czasowych należy do organizatora
Organizator zastrzega sobie prawo niedopuszczenia do startu osoby, która w jakikolwiek sposób dopuściła się niehonorowych zachowań w poprzednich imprezach Organizatora.
16. Protesty
a) protesty do Sędziego Głównego zawodów należy składać jedynie w formie pisemnej w czasie do 1 godziny po ogłoszeniu nieoficjalnych wyników
b) czas wywieszenia wyników podany zostanie przez organizatora po konsultacji z Sędzią Głównym nadzorującym przyjazd zawodników na metę
17. Trasa maratonu
– trasa maratonu MINI – ok. 67 km, MEGA – ok. 120 km, GIGA – ok. 165 km
– trasa maratonów MINI, MEGA i GIGA będzie oznaczona – jeden pasek – prosto, dwa paski – w prawo, trzy paski – w lewo i strzałki kierunkowe malowane na asfalcie
– trasa Klasyka Rodzinnego nie będzie oznaczona – uczestnicy poruszają się na orientację, wg mapy, którą otrzymają w biurze zawodów podczas rejestracji
– trasy maratonów mogą ulec zmianie z przyczyn niezależnych od organizatorów (zły stan dróg, zbyt duże opady deszczu itp. )
– przewyższenia oraz mapy tras pojawiać się będą sukcesywnie na stronie www.klasykklodzki.com
18. Uczestnictwo i wyposażenie
– maraton jest przeznaczony dla miłośników sportu rowerowego o bardzo dobrym przygotowaniu kondycyjnym
– obowiązkowe wyposażenie to: kask sztywny, oświetlenie w nocy przednie ( białe oświetlające) i tylnie (czerwone), w dzień światła odblaskowe przednie ( białe) i tylnie ( czerwone). 2 dętki, pompka i łatki ( sprawdzane na starcie)
– Organizatorzy zalecają posiadanie telefonu komórkowego.
– Organizator zaleca uczestnikom maratonu jazdę po trasie z kamizelką odblaskową, która pozwala innym uczestnikom ruchu drogowego o wiele wcześniejsze zaobserwowanie rowerzysty na drodze co stanowi o zwiększonym bezpieczeństwie poruszania po drogach publicznych
– Uczestnik maratonu ma obowiązek posiadać przy sobie dowód osobisty, paszport lub inny dokument tożsamości pozwalający na przekroczenie granicy Rzeczpospolitej Polskiej z Republiką Czeską
19. Postanowienia końcowe
– organizator nie ponosi odpowiedzialności za wypadki losowe zaistniałe podczas dojazdu uczestników na imprezę i powrotu z niej.
– każdy uczestnik bierze udział w imprezie na własną odpowiedzialność.
– organizator nie ponosi odpowiedzialności materialnej za rzeczy zaginione w trakcie trwania imprezy.
– impreza odbędzie się bez względu na warunki atmosferyczne
– impreza obędzie się przy otwartym ruchu drogowym
– wszyscy uczestnicy zobowiązani są do nie zaśmiecania trasy maratonu oraz do szczególnej troski o środowisko naturalne. Zawodnicy są bezwzględnie zobowiązani do przestrzegania porządku w trakcie trwania maratonu
– kategorycznie zabrania się wyrzucania opakowań po batonach, napojach w miejsca do tego nieprzeznaczone
– zabrania się wyrzucania zużytych dętek do rowów i na ulicę. Wszystkie niepotrzebne rzeczy należy wyrzucać do koszów na śmieci. W przypadku stwierdzenia naruszenia porządku i braku troski o środowisko organizator zastrzega sobie prawo do kar i upomnień określonych w punkcie 15. niniejszego regulaminu
– uczestnik imprezy wypełniając i podpisując Kartę Zgłoszeniową akceptuje warunki niniejszego Regulaminu oraz regulaminu konkretnej imprezy i wyraża
zgodę na wykorzystanie i przetwarzanie swoich danych osobowych w
bazach danych organizatorów w celach marketingowych oraz umieszczenie na stronach internetowych imienia, nazwiska, roku urodzenia oraz miasta
zamieszkania (zgodnie z ustawą z dn. 29 sierpnia 1997r. o ochronie
danych osobowych: tj. Dz. U. z 2002r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.)
oraz na otrzymywanie informacji drogą elektroniczną zgodnie z ustawą
z dnia 18 lipca 2002r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.
U. Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.). Każdy uczestnik ma prawo wglądu
do swoich danych oraz do ich poprawiania.
– organizator z Sędzią Głównym, zastrzegają sobie prawo do interpretacji niniejszego regulaminu.
– uczestnicy mogą uzupełniać napoje i żywność w punktach kontrolnych oraz napotkanych po drodze sklepach
– obowiązuje zakaz korzystania z jakichkolwiek środków transportu podczas pokonywania trasy. Stwierdzenie złamania tego zakazu powoduje dyskwalifikację uczestnika
– organizator zastrzega sobie prawo wycofania z rajdu uczestnika w przypadku stwierdzenia przez obsługę niezdolności do kontynuacji wysiłku lub w przypadku stwierdzenia złamania niniejszego regulaminu
– organizator dopuszcza możliwość jazdy samochodu (wozu technicznego) za zawodnikiem biorącym udział w maratonie. Obecność wozu technicznego należy zgłosić w Biurze Zawodów w trakcie odbierania numeru. Samochód otrzyma plakietkę (bezpłatnie), która informować będzie o rozgrywającym się maratonie. Wóz techniczny nie jest uprawniony do udzielania pomocy technicznej (wymiana koła itp.), jedynie do sprawowania opieki nad uczestnikiem maratonu.
– uczestnicy biorą odpowiedzialność za właściwy stan techniczny rowerów
– za szkody wyrządzone wobec uczestników jak i osób trzecich organizator nie odpowiada
– w przypadkach nie opisanych w niniejszym regulaminie mają zastosowanie regulamin PP w maratonach szosowych oraz kodeks cywilny.
Opracowanie
Andrzej Smalec
Klub Kolarski Ziemi Kłodzkiej