Archiwum

Opłaty za udział w Klasyku Kłodzkim 2019

– aby dokonać zgłoszenia należy wypełnić formularz zgłoszeniowy na stronie internetowej organizatora. W formularzu należy podać swoje dane osobowe: imię, nazwisko, adres, datę urodzenia, telefon kontaktowy, rodzaj roweru (szosowy lub inny), nazwę klubu lub organizacji, planowany dystans oraz przewidywany czas przejazdu dystansu
– liczba uczestników XVI Klasyka Kłodzkiego ze względów bezpieczeństwa zostaje ograniczona do 450 uczestników. O możliwości uczestnictwa w imprezie decyduje wpłata wpisowego
– wpisowe należy wpłacić na konto organizatora:
92 9536 0001 2001 0005 0731 0001
GBS Radków Z/S w Nowej Rudzie
Klub Kolarski Ziemi Kłodzkiej
Dopisek: Klasyk Kłodzki 2019
UWAGA!
Dopisek Klasyk Kłodzki pozwoli na szybsze przeprowadzenie rejestru wpłat
– wpisowe wynosi:
osoby pełnoletnie

90 zł do 30 czerwca 2019 r.

100 zł od 1 lipca do 22 lipca 2019 r.

120 zł od 23 lipca do 27 lipca 2019 r.

wyjątki
50 zł dla osób, które ukończyły 70 rok życia
60 zł – dla dzieci i młodzieży uczącej się ( do 26 roku życia, po okazaniu ważnej legitymacji studenckiej/uczniowskiej) , po 1 lipca 2019 r. opłata wynosi 90 zł

70 zł – dla kobiet, po 1 lipca 2019 r. opłata wynosi 80 zł

30 zł – dla osób biorących udział w Dystansie Rodzinnym
10 zł – dla dzieci biorących udział w Dystansie Rodzinnym
Wpisowe należy wpłacić na konto organizatora:
92 9536 0001 2001 0005 0731 0001
GBS Radków Z/S w Nowej Rudzie
Klub Kolarski Ziemi Kłodzkiej
Dopisek: Klasyk Kłodzki 2019
UWAGA!
Dopisek Klasyk Kłodzki pozwoli na szybsze przeprowadzenie rejestru wpłat i proszę nie zapomnieć napisać w tytule przelewu imię i nazwisko uczestnika maratonu!!!!!!!!!!!!!!!!
– za datę zgłoszenia przyjmuje się dzień wpłynięcia wpisowego na konto organizatora
– z uwagi na długi okres oczekiwania na przekazy pocztowe osoby, które korzystając z usług Poczty Polskiej, dokonały wpłaty na konto organizatora w okresie mniejszym niż dwa tygodnie przed datą imprezy, proszone są o kontakt telefoniczny celem potwierdzenia wpłaty, lub przysłanie na adresandrzejsmalec@op.pl skanu wpłaty
– potwierdzenie wpłaty należy przedstawić na żądanie obsługi w biurze zawodów. Brak potwierdzenia wpłaty w przypadku osób, które dokonały wpłatę w okresie krótszym niż tydzień przed imprezą, stanowi podstawę do niedopuszczenia uczestnika do startu w imprezie