Archiwum

Opłaty za udział w IX Klasyku Radkowskim

Wpisowe i zgłoszenia

· aby dokonać zgłoszenia należy wypełnić formularz zgłoszeniowy na stronie internetowej organizatora. W formularzu należy podać swoje dane osobowe: imię, nazwisko, adres, datę urodzenia, telefon kontaktowy, rodzaj roweru (szosowy lub inny), nazwę klubu lub organizacji, planowany dystans oraz przewidywany czas przejazdu dystansu
· liczba uczestników IX Pętli Stołowogórskiej (Klasyka Radkowskiego) ze względów bezpieczeństwa zostaje ograniczona do 350 uczestników. O możliwości uczestnictwa w imprezie decyduje wpłata wpisowego
· wpisowe należy wpłacić na konto organizatora:

92 9536 0001 2001 0005 0731 0001

GBS Radków Z/S w Nowej Rudzie
Klub Kolarski Ziemi Kłodzkiej
Dopisek: Klasyk Radkowski 2018
UWAGA!
Dopisek Klasyk Radkowski 2018 pozwoli na szybsze przeprowadzenie rejestru wpłat
– wpisowe wynosi:
Dla osób pełnoletnich opłata startowa wynosi:
• od 01.01.2018 do 01.05.2018 –90,00zł
• od 02.05.2017 do 20.05.2018 –100,00 zł
• po terminie 21 maja opłata wzrasta do kwoty 120 zł.

Wyjątki

· 60 zł – dla dzieci i młodzieży uczącej się , do 26 roku życia (po okazaniu ważnej legitymacji studenckiej/uczniowskiej) po terminie 1 maja wpisowe wynosi 80 zł.
· 60 zł – dla kobiet , po terminie 1 maja wpisowe wynosi 80 zł
· 50 zł – dla osób, które ukończyły 70 rok życia
Dopisek: Klasyk Radkowski 2018, imię nazwisko
UWAGA!
Dopisek Klasyk Radkowski pozwoli na szybsze przeprowadzenie rejestru wpłat.
UWAGA!!!!
Proszę wpisywać na przelewach imię i nazwisko uczestnika maratonu. Informacja powyższa oszczędzi wiele nerwów organizatorowi i maratończykowi.
1. za datę zgłoszenia przyjmuje się dzień wpłynięcia wpisowego na konto organizatora
2. z uwagi na długi okres oczekiwania na przekazy pocztowe osoby, które korzystając z usług Poczty Polskiej, dokonały wpłaty na konto organizatora w okresie mniejszym niż dwa tygodnie przed datą imprezy, proszone są o kontakt telefoniczny celem potwierdzenia wpłaty, lub przysłanie na adres andrzejsmalec@op.pl skanu wpłaty
3. potwierdzenie wpłaty należy przedstawić na żądanie obsługi w biurze zawodów. Brak potwierdzenia wpłaty w przypadku osób, które dokonały wpłatę w okresie krótszym
niż tydzień przed imprezą, stanowi podstawę do niedopuszczenia uczestnika do startu w imprezie