Archiwum

Regulamin Klasyka Kłodzkiego XVIII edycji 2021 roku

Regulamin XVIII Klasyk Kłodzki od 15 czerwca do 15 października 2021 r.

 

 

Zieleniec/Duszniki Zdrój

 1. Cel maratonu
 2. a) popularyzacja długodystansowych imprez rowerowych w Polsce
 3. b) sprawdzenie granic wytrzymałości fizycznej i odporności psychicznej
 4. c) promowanie regionów miasta Duszniki Zdrój, Bystrzycy Kłodzkiej, Międzylesia, Stronia Śląskiego, Lądka Zdrój, Radkowa, Szczytnej, Kudowy Zdrój oraz miejscowości, przez które prowadzić będzie trasa maratonu
 5. d) propagowanie zdrowego stylu życia, aktywnego wypoczynku i rekreacji
 6. e) propagowanie spędzania czasu w gronie rodziny i przyjaciół

 

 1. Organizator
 2. a) Organizator główny

Klub Kolarski Ziemi Kłodzkiej

Nowa Ruda

 1. b) Andrzej Smalec

tel.: 663 31 01 73

@ – andrzejsmalec@op.pl

 

 1. Termin i miejsce maratonu
 2. a) maraton jest rozgrywany na zasadzie Zdalnej

To znaczy, że uczestnik maratonu w terminie od 15 czerwca do 15 października 2021 r., decyduje o terminie pokonania trasy maratonu.

 1. b) 24 lipca będę osobiście czekał na osoby, które w tym dniu będą pokonywać trasę . Czekam na was od 11:00 w dniu 24.07.21 do godziny 01:00 w dniu 25.07.21 z medalami.
 2. c) start i meta maratonu znajduje się w Zieleńcu/Duszniki Zdrój na głównym parkingu na wprost GRYGLÓWKI.
 3. Baza maratonu

Zieleniec/Duszniki Zdrój, powiat kłodzki, woj. dolnośląskie

 1. Baza noclegowa

Dostępna na stronie http://www.zieleniec.pl/noclegi.php

 1. Warunki uczestnictwa
 2. a) przesłanie drogą elektroniczną swojego imienia i nazwiska oraz adres zamieszkania i rodzaj trasy na @ andrzejsmalec@op.pl
 3. b) dokonanie opłaty startowej na konto organizatora w terminie do dwóch tygodni przed terminem wjazdu na trasę maratonu.
 4. c) prawo startu w maratonie mają osoby, które ukończyły 18 rok życia

d)każdy uczestnik jest świadomy o swoim stanie swojego zdrowia i nie ma lekarskich zaleceń aby nie uprawiać sportu

 1. e) każdy uczestnik startuje na własną odpowiedzialność (w przypadku uczestników niepełnoletnich na odpowiedzialność rodziców lub opiekunów prawnych

– każdy uczestnik jest zobowiązany do jazdy w zapiętym kasku sztywnym na całej trasie maratonu.

 1. Wpisowe i zgłoszenia

– aby dokonać zgłoszenia należy napisać na @  andrzejsmalec@op.pl  .Należy podać swoje dane osobowe: imię, nazwisko, adres, datę urodzenia, telefon kontaktowy, rodzaj roweru (szosowy lub inny), nazwę klubu lub organizacji, planowany dystans oraz przewidywany czas przejazdu dystansu

– liczba uczestników XVIII Klasyka Kłodzkiego ze względów bezpieczeństwa zostaje ograniczona do 1 000 000  uczestników. O możliwości uczestnictwa w imprezie decyduje wpłata wpisowego

– wpisowe należy wpłacić na konto organizatora:

92 9536 0001 2001 0005 0731 0001

GBS Radków Z/S w Nowej Rudzie

Klub Kolarski Ziemi Kłodzkiej

Dopisek: Klasyk Kłodzki 2021

UWAGA!

Dopisek Klasyk Kłodzki imię i nazwisko/

– wpisowe wynosi:

50 zł.

Wpisowe należy wpłacić na konto organizatora:

92 9536 0001 2001 0005 0731 0001

GBS Radków Z/S w Nowej Rudzie

Klub Kolarski Ziemi Kłodzkiej

Dopisek: Klasyk Kłodzki 2021

 

 1. Świadczenia w ramach wpisowego
 2. a) medal pamiątkowy
 3. b) certyfikat ukończenia maratonu.

 

 1. Sposób przeprowadzenia maratonu
 2. a) maraton odbywa się na zasadzie „Zdalnej”. Uczestnik maratonu wybiera sobie dzień, w którym postanawia pokonać trasę maratonu
 3. b) maraton odbywa się w terminie od 15 czerwca do 15 października 2021r.
 4. c) trasa maratonu jest podzielona na trzy dystanse „Złota”, „Srebrna”, „Brąz”

 

 1. Nagrody
 2. a) każdy uczestnik, który pokona małą, średnią lub dużą pętlę i zmieści się w limicie czasowym otrzymuje medal pamiątkowy
 3. Trasa maratonu
 4. a) Trasa „Złota” 240 km – limit przejechania trasy 36 godzin
 5. b) Trasa „Srebrna” 180 km – limit przejechania trasy 24 godziny.
 6. c) Trasa „Brąz” 100 km – limit przejechania trasy 24 godziny.

Wszystkie trasy pokonujemy po śladzie GPX od organizatora. Ślad GPX będzie umieszczony na stronie internetowej www.klasyklodzki.com

Przewyższenia oraz mapy tras pojawiać się będą sukcesywnie na stroniewww.klasykklodzki.com

 1. Uczestnictwo i wyposażenie

– maraton jest przeznaczony dla miłośników sportu rowerowego o bardzo dobrym przygotowaniu kondycyjnym

– obowiązkowe wyposażenie to: kask sztywny, oświetlenie w nocy przednie ( białe oświetlające) i tylnie (czerwone), w dzień światła odblaskowe przednie ( białe) i tylnie ( czerwone). 2 dętki, pompka i łatki ( sprawdzane na starcie)

– Organizatorzy zalecają posiadanie telefonu komórkowego.

– Organizator zaleca uczestnikom maratonu jazdę po trasie z kamizelką odblaskową, która pozwala innym uczestnikom ruchu drogowego o wiele wcześniejsze zaobserwowanie rowerzysty na drodze co stanowi o zwiększonym bezpieczeństwie poruszania po drogach publicznych

– Uczestnik maratonu ma obowiązek posiadać przy sobie dowód osobisty, paszport lub inny dokument tożsamości

 1. Postanowienia końcowe

– organizator nie ponosi odpowiedzialności za wypadki losowe zaistniałe podczas dojazdu uczestników na trasie maratonu i powrotu z niej.

– każdy uczestnik bierze udział w imprezie na własną odpowiedzialność.

– organizator nie ponosi odpowiedzialności materialnej za rzeczy zaginione w trakcie trwania maratonu.

– maraton odbywa się bez względu na warunki atmosferyczne

– maraton odbywa  się przy otwartym ruchu drogowym

– wszyscy uczestnicy zobowiązani są do nie zaśmiecania trasy maratonu oraz do szczególnej troski o środowisko naturalne. Zawodnicy są bezwzględnie zobowiązani do przestrzegania porządku w trakcie trwania maratonu

– kategorycznie zabrania się wyrzucania opakowań po batonach, napojach w miejsca do tego nieprzeznaczone

– zabrania się wyrzucania zużytych dętek do rowów i na ulicę. Wszystkie niepotrzebne rzeczy należy wyrzucać do koszów na śmieci.

– uczestnicy mogą uzupełniać napoje i żywność napotkanych po drodze sklepach

– obowiązuje zakaz korzystania z jakichkolwiek środków transportu podczas pokonywania trasy. Stwierdzenie złamania tego zakazu powoduje dyskwalifikację uczestnika

– uczestnicy biorą odpowiedzialność za właściwy stan techniczny rowerów

– za szkody wyrządzone wobec uczestników jak i osób trzecich organizator nie odpowiada

– w przypadkach nie opisanych w niniejszym regulaminie mają zastosowanie regulamin PP w maratonach szosowych oraz kodeks cywilny.

Opracowanie

Andrzej Smalec

Klub Kolarski Ziemi Kłodzkiej