EKUZ

Jako organizatorzy Klasyka Kłodzkiego, którego trasa przebiega przez Czeską Republikę radzimy dla własnego poczucia bezpieczeństwa zaopatrzyć się w kartę EKUZ.

Po co jest EKUZ?

 „EKUZ wydawana jest w celu poświadczenia prawa osoby ubezpieczonej oraz

członków jej rodziny do rzeczowych świadczeń zdrowotnych, które stają się

niezbędne z przyczyn medycznych, biorąc pod uwagę charakter tych świadczeń oraz

przewidywany czas pobytu na terenie innego państwa członkowskiego UE/EFTA.

EKUZ stanowi dowód na to, że jej posiadacz jest uprawniony w państwie pobytu

do rzeczowych świadczeń zdrowotnych, które stają się niezbędne ze względów

medycznych, i które są udzielane podczas pobytu czasowego w innym państwie

członkowskim UE/EFTA z myślą o zapobieżeniu przymusowemu powrotowi

posiadacza karty do państwa właściwego lub państwa zamieszkania przed końcem

planowanego pobytu w celu poddania się wymaganemu leczeniu.

Celem świadczeń tego typu jest umożliwienie ubezpieczonemu kontynuowania

pobytu w innym państwie UE/EFTA, w warunkach bezpiecznych dla zdrowia.”

 

Zainteresowanym polecam link

 http://www.nfz-gdansk.pl/uploads/files/100_pytan_o_ekuz.pdf